Tips og tricks til at forenkle byggeprocessen

Den vellykkede byggeproces starter med god forberedelse hjemmefra. Hvis man tænker montageopgaven ind start i fremstillingsprocessen kan man reducere tidsforbrug og risici for fejl og forsinkelser betydeligt. Et eksempel på dette er Dome of Visions, der er opført på Aarhus Havn.

KT Stålindustri har leveret alle stålbeslag til byggeriet, og selvom stort set ikke to beslag er ens, kan fremstillingen ske omkostningenseffektivt med blandt andet laserskæring og CNC styrede bukkemaskiner. Projektet er et godt eksempel på de fordele, der opnås i byggeprocessen, når man forstår at udnytte præcisionen og de avancerede funktioner i en CNC-styret maskinpark. 

1) Indgravering til montører på alle dele 

Vores CNC styrede laserskærer kan både skære og indgravere i samme proces. Man kan altså indgravere beslag, inddækninger osv. sådan at de let kan identificeres, når byggeriet opføres. Indgraveringen er så tydelig, at den kan ses selv efter varmgalvanisering.

Dome of Vision er trods sit enkle ydre en kompleks konstruktion. Samlet indgår der knap 500 beslag og sjældent var mere end 2 eller 3 beslag ens. For at holde orden på de mange beslag, og hvordan de hver især skulle vendes, blev alle arme på alle beslag indgraveret med et unikt ID. Indgraveringen blev udført på vores laserskærer i samme proces, hvor de blev skåret, hvilket sikrede, at koderne blev 100 % korrekt placeret ift. den digitale model.

2) præcision der kun kan opnås på styrede maskiner

Tilpasse, forlænge, forkorte tager lang tid og medfører nemt kvalitetsproblemer og ekstraarbejde med at få en ordentlig finish. CNC styrede maskiner muliggør, at man kan få tingene til at passe præcist sammen, som et samlesæt, før man står på byggepladsen.

Hvad enten vi taler laserskæring, rørlaserskæring, bukkemaskiner eller fræsere er de styrede maskiner designet til at levere præcision i vinkler, hulstørrelser osv. ned til hundrededele af en millimeter. Maskinerne fremstiller ikke de sædvanlige byggematerialer, man kender fra byggecenteret. De laver beslag og samlinger, der svarer ganske nøjagtigt til den digitale model og med høj grad af ensartethed.

Vores bukkemaskiner er til eksempel udstyret med laserteknologi, som måler vinklen i hver eneste buk og giver maskinen feedback i realtid, så bukket justeres præcis til den korrekte vinkel. Derved undgås omkostninger til prøvebuk og variationer som følge af små variationer i materialet.

3) Digitalisering 

Tendensen i byggeriet går mod en stadig større grad af digitalisering. Har man allerede tegnet sin konstruktion i en 3D-model er det endnu lettere at få fremstillet ståldelene effektivt med en høj færdiggørelsesgrad på fabrik. 3D-tegninger fx fra SolidWorks omsættes let og tildels automatisk programmer til maskinerne, sådan at man mindsker risikoen for fejl i overgangen fra udvikling til fremstilling og undgår ekstratid med at tegne i produktionsforberedelsen. 

For NCC er Dome of Vision blevet et klasseeksempel på fordelene ved digitalisering i byggeprocessen. De har opnået både besparelser på materialer og i særdeleshed i byggeprocessen på denne konto.

 

 
Tobias Thomsen